Religion

Religionsundervisningen på Valsätraskolan

År 6

En historisk genomgång av världsreligionerna, d v s judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

-          Judendom
-          Kristendom
-          Islam
-          Hinduism
-          Buddhism

År 7

Vi studerar den grekiska mytologin undersöker vad de trodde på och hur ett polyteistiskt trossystem fungerar. Vi studerar även det gamla- och nya testamentet utifrån dess historier och gestalter.

-          Grekiska mytologin
-          Gamla testamentet
-          Nya testamentet

År 8

Vi studerar de tre stora riktningarna inom kristendomen: katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan samt protestantismen.

-          Katolska kyrkan
-          Ortodoxa kyrkan
-          Protestantismen

År 9

Vi undersöker Världsreligionerna djupare och undersöker etiska och moraliska dilemman. 

 -         Judendom
-          Kristendom
-          Islam
-          Hinduism
-          Buddhism
-          Etik
-          Moral

Religion

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Målet med undervisningen är att eleven ska få kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom ska eleven kunna föra resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven ska utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband med underbyggda resonemang. Eleven ska också kunna föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.

Eleven ska skaffa sig förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett fungerande sätt. Eleven ska kunna söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett fungerande sätt samt föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

SO-lärarna på Valsätraskolan

 

 

Uppdaterad: