Idrott och hälsa

Undervisningen i idrott- och hälsa på Valsätraskolan

Allmänt

Lokal kursplan för ämnet idrott och hälsa

Den här planen har utformats för att ge eleverna på Valsätraskolan bästa möjliga förutsättningar i sitt lärande inom ämnet idrott & hälsa.

Alla moment som finns angivna för varje år skall finnas med i undervisningen. 

Följande områden bearbetas:

 • Allmänt område
 • Rörelse
 • Hälsa och livsstil
 • Friluftsliv och utevistelse

År F – 3

Rörelse

 • Träna grundläggande motoriska färdigheter
 • Undervisningen skall vara lekbetonad
 • Simtest skall genomföras i år 2 och 3
 • Redskap – lära känna kroppen .
 • Förberedande lekar mot lagidrotter (år 3)
 • ”Röris” till musik.

 Hälsa och livsstil

 • Samtal kring idrott och hälsa.
 • Fördjupande kring ”fair play”.
 • Säkerhet kring i gymnastiksal (hantering av material)

 Friluftsliv och utevistelse

 • Orientering – Skolgård
 • Skogslekar.
 • Friidrott – ”Stafetter”
 • Skridsko

 År 4

 Rörelse

 • Fotboll
 • Innebandy
 • Badminton
 • Simtest
 • Motoriskt test
 • Regelgenomgångar
 • Dans – Jenka, vals och street

 Hälsa och livsstil

 • Reflektioner kring lektionsinnehåll och hälsa.

 Friluftsliv och utevistelse

 • Skridsko
 • Friluftsliv
 • Orientering – Närområde
 • Friidrott

 Säkerhet

 • Olika begrepp i gymnastiksal – praktiskt prov ”Körkort i gymnastiksalen”

 År 5

 Rörelse

 • Basket
 • Handbollslekar
 • Pingis
 • Simundervisning – alla ska kunna simma och hantera nödsituationer
 • Skridsko
 • Friidrott
 • Redskapstest (motorik)
 • Dans - Bugg
 • Uppvärmning & Stretch

Hälsa och livsstil

 • Beeptest som uppvärmning
 • Känna på kostlära
 • Uppföljning av motoriskt test
 • Ergonomi – praktiskt ergonomiprov
 • Första hjälpen och HLR

 Friluftsliv och utevistelse

 • Friluftsliv – ”Allemansrätten & Flerlagersprincipen” – läxförhör i skogen med ”rätt” kläder.
 • Orientering – (Kartförståelse kring skolan)

 År 6

Rörelse

 • Förberedande Volleyboll
 • Aerobics
 • Fördjupning av fotboll
 • Fördjupning spelförståelse – (med avslutande teroretiskt prov)
 • Dans – (Pardans)
 • Badminton
 • Träna Brännboll
 • Redskap – (Trampets pröva på)
 • Friidrott (Fördjupning av kula)
 • Simprov för nya elever + ej simkunniga från år 5
 • Simskola v 47 och 48 för de som ännu ej nått målen.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer med hjälp av hjälpredskap. (för samtliga -  teoretiskt) 

Hälsa och livsstil

 • Skönhetsideal, ätstörningar och doping – samtal kring.
 • Teori – Äta rätt, hur olika livsstilar och ideal påverkar samt blodsockerkurvan.  läxförhör
 • 10 armhävningar (sätta upp ett mål och träna) / Jogga minst 2km. (att disponera ett lopp)

 Friluftsliv och utevistelse

 • Friluftsliv – Repetition av ”Allemansrätten & flerlagersprincipen” – läxförhör i skogen med ”rätt” kläder.
 • Matlagning i naturen.
 • Orientering på vårterminen.

 År 7

 Rörelse

 • Fördjupning av Basket
 • Fördjupning av Trampets
 • Amerikansk Fotboll
 • Friidrott
 • Pingis
 • Redskap – (Balansövningar)
 • Dans – Acrosport, gruppredovisning.
 • Repetition av spelförståelse

 Hälsa & livsstil

 • Ergonomi – Prov
 • Diskussion kring skönhetsideal, ätstörningar och doping
 • Teori – Uppvärmning & stretch, läxförhör

 Friluftsliv och utevistelse

 • Orientering VT + Kartteckenprov
 • Läsa väderstreck i naturen.
 • Uppleva naturen med alla sinnen.
 • Kreativa rutan. – kreativt samarbete i naturen.

 År 8

Rörelse

 • Dans – (Vals inför Nobelmiddag. Streetdance inför rörelseprogram)
 • Rörelseprogram/träningsprogram till musik (grupparbete)
 • Friidrott – (Fördjupning av höjdhopp, ribba)
 • Redskap – (Fördjupning av enskild gren 3 moment)
 • Fördjupning av Volleyboll
 • Fördjupning av Frisbee
 • Handboll
 • Simning

 Hälsa och livsstil

 • Körkort till styrketräningssal
 • Teori – Träning och kostlära, Prov
 • ”Skönhetsideal, doping och ätstörningar” – 2 föreläsningar + prov
 • Varje elev ska ansvara för sin uppvärmning
 • Första Hjälpen & HLR

 Friluftsliv och utevistelse

 • Orientering HT – Okänd miljö
 • Nödsituationer i naturen för olika årstider.
 • Matlagning på Trangiakök

 År 9

 Rörelse

 • Baseboll
 • Friidrott
 • Handboll
 • Dans – Dancejam, två veckor.

 Hälsa och livsstil

 • Träningsdagbok – ”4 – veckorprogram” utifrån träning, kost och sömn.
 • Fördjupningsarbete av ett moment: Uppvärmning, Huvudmoment eller Avslappning och Stretch.
 • Varje elev ska ansvara för sin uppvärmning
 • Redskap – Fördjupning med program: 5 moment varav 3 teoretisk analys

 Friluftsliv och utevistelse

 • Orientering HT, komplettering – Okänd miljö
 • Fördjupning av friluftsliv: Göra upp eld, knopar och bygga vindskydd.
 • Vandring till Kung Björns Hög – rätt kläder, fylla ryggsäck med nödvändigheter för överlevnad.
 • Bada isvak

 Kompletteringsveckor på VT.

Lärarna i idrott- och hälsa på Valsätraskolan

Sebastien Gosselin, Linn Edström, Mevludin "Neno" Dervovic och Robin Ritsgard

Uppdaterad: