Musik

Musikundervisningen på Valsätraskolan

Allmänt

Ansvariga för musikundervisningen på skolan är: Henrik Ekman och Michalis Chinteridis

E-post: henrik.ekman@skola.uppsala.se michalis.chinteridis@skola.uppsala.se

Läxpolicy och bedömning

Musik är ett ämne som innehåller en stor del praktiska övningar som utförs under lektionstid. Det är detta arbete som utgör det största underlaget för lärarens bedömning. Läxor ges i vissa fall då vi ser att elever behöver ta hem och repetera texter i t.ex. musikteori eller musikhistoria. Dessa ämnesområden examineras i viss utsträckning med prov eller inlämningsuppgifter. Det är det pågående arbetet under lektionstid som utgör grunden för lärarens

Musiken:

  • finns i alla kulturer och berör oss på olika sätt
  • används i olika sammanhang
  • har olika betydelse för oss människor
  • ger oss en känsla av gemenskap

För varje elev gäller långsiktiga mål enligt Lgr 11

Genom undervisningen i musik ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer och
  • analysera och samtala om musikens olika uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Uppdaterad: