Musik

Musikundervisningen på Valsätraskolan

Allmänt

Ansvariga för musikundervisningen på skolan är: Henrik Ekman och Mattias Jagell

E-post: henrik.ekman@uppsala.se mattias.jagell@uppsala.se

Läxpolicy och bedömning

Musik är ett ämne som innehåller en stor del praktiska övningar som utförs under lektionstid. Det är detta arbete som utgör det största underlaget för lärarens bedömning. Läxor ges i vissa fall då vi ser att elever behöver ta hem och repetera texter i t.ex. musikteori eller musikhistoria. Dessa ämnesområden examineras i viss utsträckning med prov eller inlämningsuppgifter. Det är det pågående arbetet under lektionstid som utgör grunden för lärarens

Musiken:

 • finns i alla kulturer och berör oss på olika sätt
 • används i olika sammanhang
 • har olika betydelse för oss människor
 • ger oss en känsla av gemenskap

För varje elev gäller långsiktiga mål enligt Lgr 11

Genom undervisningen i musik ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer och
 • analysera och samtala om musikens olika uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

År F-1 

På Valsätraskolan får eleverna i de yngsta klasserna sin musikundervisning integrerad i undervisningen med de ordinarie lärarna vid sångsamlingar och andra tillfällen. Förutom den undervisningen får alla elever i förskoleklass undervisning i fiolspel, storsångsamling och allsångskonsert. 

Sång:

 • Gemensam sång, växelsång och kanonsång.
 • Sånger som berör t ex värdegrund, årstider och högtider.
 • Traditionella sånglekar och folksånger.
 • Sånger till allsångskonsert i Uppsala Konsert och Kongress, sångsamlingar, till Lucia och jul och sommar avslutning.
 • ”Storsjung” med musiklärarna en gång i månaden, alfabetsvisor...

Spel:

 • Klapprytm rim och ramsor
 • Undervisning i fiolspel av fiolpedagogern 

Dans och rörelse:

 • Danslekar, sånglekar, rörelsesånger och klapplekar.
 • Pulsträning. 

Musiksymboler:

 • Musikskapande utifrån ljudkurvor, enkla symboler och kroppsrörelser.
 • Lära känna och i viss mån använda helnoter, halvnoter och fjärdedelsnoter.

Skapande:

 • Gemensamt musikskapande med röst och rytminstrument, samt skapande av rörelse till musik

Musikens sammanhang och funktion:

 • Musiklyssning med samtal om vad musiken kan väcka för tankar, känslor och bilder.

 

År 2

Planering år 2 läsåret 2016-2017

Sång:

 • Gemensam sång, växelsång och kanonsång.
 • Sånger som berör t ex värdegrund, årstider och högtider.
 • Traditionella sånglekar och folksånger.
 • Sånger till, allsångskonsert i UKK, sångsamlingar och till julavslutningen.

Spel:

 • Enkelt spel på ukulele och på tangenter.
 • Olika rytminstrument med varierande rytm, klang och dynamik.

Dans och rörelse:

 • Danslekar, sånglekar, rörelsesånger och klapplekar.
 • Pulsträning. 

Musiksymboler:

 • Musikskapande utifrån ljudkurvor, enkla symboler och kroppsrörelser.
 • Lära känna och i viss mån använda helnoter, halvnoter och fjärdedelsnoter.

Skapande:

 • Gemensamt musikskapande med röst och rytminstrument, samt skapande av rörelse till musik

Musikens sammanhang och funktion:

 • Musiklyssning med samtal om vad musiken kan väcka för tankar, känslor och bilder.

 

År 3

 • Planering år 3 läsåret 2016-2017
 • Under terminen ska alla elever få prova att spela en enkel sång på ukulele.

Sång:

 • Gemensam sång, växelsång, kanon och enkel stämsång. Enkla sånger på engelska.
 • Sånger som handlar om t ex. värdegrund, årstider, högtider.
 • Sånger till sångsamlingar samt till julavslutningen.

Spel:

 • Spel på ukulele.
 • Enkla melodier på klanginstrument eller keyboard.
 • Olika rytminstrument, variera klang, rytm och dynamik.

Dans och rörelse:

 • Danslekar och dans i rörelsesånger och klapplekar
 • Pulsträning

Musiksymboler:

 • Enkla speluppgifter med helnoter, halvnoter, fjärdedelsnoter och åttondelsnoter
 • Presentation av musikaliska byggstenar som rytm, klang, dynamik och tonhöjd

Skapande:

 • Gemensamt skapande av rörelse, dans, bild, text utifrån given musik

Musikens sammanhang:

 • Musiklyssning och samtal om vad musiken kan väcka för tankar, känslor, bilder och associationer.
 • Lyssna på och samtala om olika instrumentgrupper

 

År 4-6

Planering år 4-6, läsåret 2016-2017

Sång:

 • Gemensam och individuell sång, grundläggande röstvård och sångteknik,
 • Sånger från förr och nu, när och fjärran, svensk folkmusik och musik från andra länder. Aktuella popsånger och äldre visor.
 • Prov på olika sångstilar med olika karaktär (visa, pop, rock etc.) under momenten den moderna populärmusikens historia, världsmusik, svenska folkmusik

Spel:

 • Enkelt spel av melodi, ackords komp, basstämma och rytmstämma på bland annat tangenter, gitarr, elbas, trummor. Låtar från nu och förr, aktuella populära sånger och äldre visor
 • Spel enskilt samt i större ensemble/klass orkester

Musiksymboler:

 • Träning av hur musik kan beskrivas i skrift genom undervisning i notlära

Skapande:

 • Träning på olika vis i att utifrån egna idéer skapa musik med röst, traditionella instrument (tangenter, gitarr etc.) eller med hjälp av digitala verktyg  

Musikens sammanhang:

 • Träning i hur ljud och musik påverkar oss  i hur vi kan diskutera musikens olika funktioner. Eleverna får öva sig i att använda specifika ord för att tala om musik, både eget och andras musicerande samt hur de uppfattar och upplever musik. De får också pröva att kombinera musik med andra uttryck (text, bild etc.) när de skriver egna stycken.
 • Eleverna tränar sig på att känna igen olika instrument från olika instrumentgrupper och kopplar dem till olika musikstilar, epoker eller platser i världen när de arbetar med folkmusik från Sverige och övriga världen samt när de lyssnar på konstmusik och pop musik.

 

År 7-9

Planering år 7-9, läsåret 2016-2017

Sång:

 • Gemensam och individuell sång, röstvård och sångteknik, stämsång efter noter i klasskör.
 • Sånger från nu och förr, aktuella populära sånger och äldre visor.
 • Prov av olika sångstilar med olika tekniker och karaktärer (visa, pop, rock etc.) under momenten den moderna populärmusikens historia, världsmusik, svenska visan

Spel:

 • Spel av melodi, ackords komp, basstämma och rytmstämma på bland annat tangenter, gitarr, elbas, trummor. Låtar från nu och förr, aktuella populära sånger och äldre visor.
 • Spel enskilt samt i mindre och större ensemble.  

Musiksymboler:

 • Träning av hur musik kan beskrivas i skrift genom repetition av notlära

Skapande:

 • Träning på olika vis i att utifrån egna idéer skapa musik med röst, traditionella instrument (tangenter, gitarr etc.) eller med hjälp av digitala verktyg.  

Musikens sammanhang:

 • Träning i att ge utvecklade omdömen om musicerandet vid spelmomenten.
 • Träning i att diskutera hur man kan använda musik i olika situationer och vad musiken betyder och har betytt för människor och samhällen när vi går igenom några perioder och stilriktningar i musikens historia (både modern populärmusik och traditionell konstmusik).
 • Kunskaper i att känna igen och jämföra vad som är typiskt för olika musikstilar och musik från olika tidsperioder och kulturer samt olika instrument och instrumentgrupper och hur de kan användas i olika situationer.

Musiklärarna på Valsätraskolan

Uppdaterad: