Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

  • förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
  • förmågan att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och
  • förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Slöjd