Skolsköterska

På Valsätraskolan arbetar två skolsköterskor.

Matilda Wallin ansvarar för åk F-2 samt åk 6-9. Matilda arbetar heltid och finns oftast på plats helgfri måndag – fredag. 

Maria Sundbland Brännström ansvarar för åk 3-5 samt övriga elever på Lilla Valsätra. Maria arbetar 40 % och finns på plats måndag - torsdag ojämna veckor.

Skolsköterskorna arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. (Läs mer om skolsköterskans arbete på www.uppsala.se)

Elever och föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att kontakta oss vid frågor som rör barns och ungdomars hälsa. Vi hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på www.uppsala.se)

Vi har ingen speciell telefon- eller mottagningstid utan försöker vara tillgängliga för barnen så mycket vi hinner och arbetet i övrigt tillåter.

 

Matilda nås på telefon 018 – 727 6233 eller e-post matilda.wallin@uppsala.se

Maria nås på telefon 018- 727 6227 eller e-post: maria.brannstrom@uppsala.se

Uppdaterad: