Skolsköterska

På Valsätraskolan arbetar två skolsköterskor.

Susanne Rahm börjar arbeta i april och kommer att ansvara för åk F-2 samt åk 6-9. Hälsorelaterade frågor hänvisas för närvarande till mentor eller sjukvården.

Maria Sundbland Brännström ansvarar för åk 3-5Lilla Valsätra.
Maria arbetar måndag till fredag, jämna veckor (dvs varannan vecka).

Skolsköterskorna arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. (Läs mer om skolsköterskans arbete på www.uppsala.se)

Elever och föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att kontakta oss vid frågor som rör barns och ungdomars hälsa. Vi hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på www.uppsala.se)

Vi har ingen speciell telefon- eller mottagningstid utan försöker vara tillgängliga för barnen så mycket vi hinner och arbetet i övrigt tillåter.

 

 

Maria nås på telefon 018- 727 6227 eller e-post: maria.brannstrom@uppsala.se

Uppdaterad: