Skolsköterska

På Valsätraskolan arbetar två skolsköterskor.

Susanne Rahm ansvarar för åk F-2 samt åk 6-9

Ylva Edvinsson ansvarar för åk 3-5Lilla Valsätra.

Skolsköterskorna arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. (Läs mer om skolsköterskans arbete på www.uppsala.se)

Elever och föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att kontakta oss vid frågor som rör barns och ungdomars hälsa. Vi hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på www.uppsala.se)

Vi har ingen speciell telefon- eller mottagningstid utan försöker vara tillgängliga för barnen så mycket vi hinner och arbetet i övrigt tillåter.

 

Susanne nås på telefon 018-727 6233 eller på e-post: susanne.rahm@uppsala.se

 

Ylva nås på telefon 018- 727 6227 eller e-post: ylva.edvinsson@uppsala.se

Uppdaterad: