Studie- och yrkesvägledning

Studie-och yrkesvägledare
Anna-Lena Högfeldt

 

 

Jag arbetar främst med att förbereda eleverna i klass nio med att ge stöd och förberedelse inför kommande studie- och yrkesval.

Genom vägledningssamtal och information får eleverna kunskap och ökad självmedvetenhet för att kunna göra väl underbyggda val.

Under höstterminen deltar jag med information i samband med föräldramöte för åk 9 torsdagen den 10/10 2019 kl 18.30.

TIDPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2019-2020

Gymnasiemässan 2019

Fyrishov den 14 november

Gymnasievalet 2020

Ordinarie val: 20 januari-15 februari

Preliminärt antagningsbesked digitalt: april Omvalsperiod: 29 april-15 maj

Slutligt antagningsbesked digitalt: 1 juli

Sista dag att svara på antagningsbesked: ej fastställt ännu

Idrottsliga val

15 oktober 2019: sista dag att söka RIG (Riksidrottsgymnasium) golf och NIU Nationell idrottsutbildning) friidrott i Uppsala

1 december 2019: sista dag att söka RIG och NIU (övriga idrotter) i Uppsala

10 februari 2020: sista dag att söka LIU (Lokal idrottsutbildning) i Uppsala

(OBS! Andra sökdatum kan gälla i andra kommuner)

Länkar:

Dexter 

NIU (Uppsala)

LIU (Uppsala)

Gymnasieinfo, mer om programmen: www.gymnasieinfo.se

Uppdaterad: