Engelska

Engelskundervisningen på Valsätraskolan

Årskursteman:

År 6: Storstäder - New York och London, Australien
År 7: USA, Storbritannien, Island Adventure
År 8: Kanada, Sydafrika
År 9: Irland, Global English (ex. Jamaica, Indien)

Läxpolicy:

Alla grupper får läxor av olika slag i stort sett varje vecka. 

Examinationsformer:

Diagnoser i början av årskurs 6. 
Skriva texter av olika slag
Muntliga presentationer
Samtal

Engelsklärarna på Valsätraskolan

Uppdaterad: