Engelska

Engelskundervisningen på Valsätraskolan

Årskursteman:

År 6: Storstäder - New York och London, Australien
År 7: USA, Storbritannien, Island Adventure
År 8: Kanada, Sydafrika
År 9: Irland, Global English (ex. Jamaica, Indien)

Läxpolicy:

Alla grupper får läxor av olika slag i stort sett varje vecka. 

Examinationsformer:
Diagnoser varje termin
Skriftlig produktion av olika slag
Muntlig interaktion

Engelsklärarna på Valsätraskolan

Uppdaterad: