Tyska

Tyskundervisningen på Valsätraskolan

Ansvarig lärare i tyska är:

Ahang Sarban

ahang.sarban@skola.uppsala.se

Allmänt

I tyskan arbetar vi med läromedlet Der Sprung 1-4 men också med musikfilmer, videoklipp och annat material, bla. från ur.skola.se och sli.se

Vi arbetar kontinuerligt med de fyra färdigheterna; tala, skriva, läsa, lyssna och har regelbundna utvärderingar efter varje avslutat arbetsmoment. Dessa är oftast både muntliga såväl som skriftliga.

 Det kan handla om att vi skriver egna dialoger, i form av rollspel, som sen spelas upp i grupp, och vi har även muntliga samt skriftliga presentationer av olika slag. Att få presentera intressanta fakta om de tysktalande länderna i form av Powerpoints och färgglada affischer är till exempel ett återkommande inslag i undervisningen.

Varje termin gör vi även diagnoser för att följa utvecklingen gällande läs- och höförståelse, ordkunskap samt muntlig och skriftlig produktion.

Läxpolicy:

Vi har fasta läxdagar varje vecka, som vi bestämmer gemensamt. Oftast kan det handla om att repetera glosor, fraser och uttryck ur de texter vi läser och/eller befästa de grammatiska moment vi gått igenom under lektionstid.

 

Uppdaterad: