Elevhälsa

Skolkurator
Jonas Brandt
Skolsköterska År 3-5
Ylva Edvinsson
Skolsköterska År F-2, År 6-9
Susanne Rahm
Skolpsykolog F-9
Linda Trapp (föräldraledig)
Skolpsykolog F-9
Gustaf Wennlund
Uppdaterad: