Elevhälsa

Skolkurator
Jonas Brandt
Studie- och yrkesvägledare
Anna-Lena Högfeldt
Skolpsykolog F-9
Simon Skaaret
Skolsköterska År 4-5
Maria Sundblad Brännström
Skolsköterska År F-3, År 6-9
Susanne Rahm (börjar i april)

Hälsorelaterade frågor hänvisas för närvarande till mentor eller sjukvården.

Uppdaterad: