Skolstart läsåret 2019/2020

19 augusti

Starttider:

F-5   kl. 08.20
År 6  kl. 08.30
År 7  kl. 09.00
År 8  kl. 09.30
År 9  kl. 10.00