Studiedag

28 september

Tid: 08:00 – 16:00

Eleverna är lediga då pedagogerna har studiedag.